Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012


Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Έκρινα σκόπιμο να κάνω μια συντομότατη ιστορική αναδρομή μέσα στους αιώνες για τη μέλισσα και τη μελισσοκομία, έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητή η χρησιμότητα του εντόμου στους νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μαζί της. Σήμερα κυκλοφορούν στη αγορά πάρα πολλά υποκατάστατα προϊόντα δήθεν ότι παράγονται από τη μέλισσα και μπορούν να παρασύρουν τον καταναλωτή. Υποκατάστατο στην επικονίαση των φυτών ακόμα δεν μπόρεσε να επινοήσει ο άνθρωπος. 
Η µέλισσα είναι ένα από τα λίγα έντοµα που ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται σήµερα, είτε άµεσα για τα προϊόντα της, όπως µέλι, γύρη κ.λ.π., είτε έµµεσα για την προσφορά της στην γεωργία, κυρίως µε την επικονίαση των φυτών. Από στοιχεία που υπάρχουν έχει διαπιστωθεί ότι η προσφορά, σε αξία, της µέλισσας στην αύξηση των γεωργικών προϊόντων µε την επικονίαση των φυτών ανέρχεται περίπου στο 25πλάσιο της αξίας των προϊόντων της. Η εκµετάλλευση της µέλισσας από τον άνθρωπο ή καλύτερα η συνεργασία µαζί της έχει ξεκινήσει πριν από χιλιετηρίδες. Πολλές τέτοιες µαρτυρίες µπορεί κανείς να αντλήσει από στοιχεία που έχουν έρθει στο φως από διάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά και από την µελέτη αρχαίων κειµένων.
Πλούσια σε κείµενα σχετικά µε την µέλισσα είναι και η ελληνική µυθολογία. Σύµφωνα µε κάποιο µύθο, ο Δίας ανατράφηκε µε µέλι και γάλα από δύο κρητικές νύµφες, την Αµάλθεια και τη Μέλισσα, στις οποίες είχε ανατεθεί η ανατροφή του από την µητέρα του. Στα βιβλία του Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) «Των Περί Τα Ζώα Ιστοριών», γίνεται αναφορά για τη δεξιοτεχνία των αρχαίων Ελλήνων στη µελισσοκοµία, για τη ζωή των µελισσών, αλλά και για κάποια προβλήµατα (ασθένειες) που αυτές αντιµετώπιζαν καθώς και συµβουλές για τη θεραπεία τους. Ο Αριστοτέλης δικαίως θεωρείται ο πρώτος που ασχολήθηκε και έγραψε για τη συµπεριφορά και τη ζωή της µέλισσας.
Νεότεροι, Λατίνοι κυρίως συγγραφείς, κυριότεροι των οποίων ήταν ο Βιργίλιος (70-12 π.Χ.) στα «Γεωργικά» του και ο Καλουµέλλας (1-68 µ.Χ.), ο οποίος ήταν Γεωπόνος και έβγαλε και ειδικό βιβλίο για την µελισσοκοµία, πραγµατεύονται αρκετά για την µέλισσα και τα προβλήµατα της. Από τα λίγα, ενδεικτικά µόνο, που αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε από πολύ νωρίς για την µέλισσα, τα προϊόντα της και τα προβλήµατά της. Πολλές δε από τις ασθένειες που προσβάλλουν σήµερα τη µέλισσα, φαίνεται ότι είναι ίδιες µε εκείνες που αναφέρονται στα αρχαία κείµενα (δυσεντερία, σηψιγονία, παράλυση).
Παρόλη όµως την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην επιστήµη της εντοµοπαθολογίας στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, και η οποία συνέβαλε στη συστηµατική µελέτη των παρασίτων της µέλισσας, διαπιστώνεται σήµερα από την επιστηµονική κοινότητα ότι αυτά συνεχίζουν να δηµιουργούν ακόµη προβλήµατα, να είναι πιο πολύπλοκα από ότι οι πρώτοι µελετητές νόµιζαν, ενώ δυστυχώς παρουσιάζονται και νέα προβλήµατα (Σαντάς, 1984 & 1990, Υφαντίδης, 1987). Σήµερα, παρόλο που η µέλισσα είναι υπό την προστασία και τη φροντίδα του ανθρώπου, αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, τόσο εντείνονται τα προβλήματα, θα πρέπει να κατανοήσει ότι μόνο σε τη συνεργασία με τη "Μάννα Φύση" θα καταφέρει να τα ξεπεράσει. Η µελισσοκοµία σαν κλάδος έχει προβλήµατα που άπτονται πολλών θεµάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου