Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ΣΜΗΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Παραθέτω τα άρθρα του Αστικού Κώδικα που διέπουν τη σμηνουργία και το χειρισμό των σμηνών μετά την ανεύρεσή τους
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΦΕΚ: Α 164 19841024
Τέθηκε σε ισχύ: 23.02.1946

Άρθρο: 1078
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή του όρου θησαυρού: ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Τίτλος άρθρου
Σμήνος από μέλισσες
Λήμματα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Κείμενο Άρθρου
Σμήνος από μέλισσες που αποδήμησε γίνεται αδέσποτο, αν ο κύριός του δεν πάρει μέτρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για την καταδίωξή του.

Άρθρο: 1079
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Λήμματα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΥ
Σχόλια
Επειδή η άνω τελεία δεν καταχωρείται στο τέλος του εδ α τίθεται τελεία και ση συνέχεια κεφαλαίο Ε σε αντίθεση με το επίσημο κείμενο.
Κείμενο Άρθρου
Ο κύριος του σμήνους έχει δικαίωμα να το καταδιώξει και να το συλλάβει μέσα σε ξένο ακίνητο, και αν ακόμη μπήκε σε ξένη άδεια κυψέλη. Έχει όμως υποχρέωση να επανορθώσει τη σχετική ζημία.

Άρθρο: 1080
Ημ/νία: 23.02.1946
Ημ/νία Ισχύος: 23.02.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Λήμματα
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΕΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΜΗΝΟΥΣ
Κείμενο Άρθρου
Αν σμήνη από μέλισσες περισσότερων κυρίων αποδήμησαν και αναμίχθηκαν, οι κύριοι που καταδίωξαν τα σμήνη τους γίνονται συγκύριοι του ενιαίου σμήνους που συνέλαβαν. Οι μερίδες τους ορίζονται από τον αριθμό των σμηνών που καταδιώχτηκαν.

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου